top of page
הרצאה לראש השנה, יום הכיפורים וסוכות

הרצאה:

מכניסים צבע לחגי תשרי
הרצאה לראש השנה, יום הכיפורים וסוכות

 

הרבה צבע בטבע נראה במהלך חגי תשרי, צבעם של הפרחים בפרט

והצמחים בכלל, וגם בעלי החיים בניהם. בהרצאה נדגיש את יחודיותם של כל אלה בהקשרם לחגי תשרי:

לובן החצב המסמל שנה חדשה, התחלה חדשה וטוהר בראש השנה.

הרימון בצבעו העז ששימש השראה לקישוטים רבים בקודש, ובמאות גרעיניו

מסמל מצוות.

אשכול הכופר (צמח החינה) הבא מלשון כיפור, כפרה וסליחה.

הקשר בין עדר הצאן - ליום הכיפורים.

ארבעת המינים המגלמים כל אחד בנפרד סמלים רבים, וביחד – איחוד.

בנוסף בהרצאה, ננסה להבין את ההיגיון שביציאה אל הסוכה כשמתחילה עונת הגשמים.

* משך ההרצאה - כשעה וחצי

* מיקום ההרצאה ניתן לבחירתכם

* מומלץ לקראת חגי תשרי - חודש ספטמבר

* ניתן לקיים גם סיור בנושא

bottom of page