top of page

הרצאה:

נשות התנ"ך דורשות צדק חברתי

 

הרבה לפני התנועה הפמיניסטית ומעמד האישה היו נשים גדולות מהחיים:

נועזות, רגישות, קשובות ואחראיות. בניהן נביאות, משוררות, נסיכות וגם פשוטות עם: שפחה, אמה, פילגש. דמויות מרתקות שסיפורן מאז מאיר אל תוך עצמנו.

בהרצאה מכיר חלק מהן:

  • בנות צלפחד בשיעור מדהים על מחאה חברתית פמיניסטית המובילה לשינוי בחקיקה של אותה תקופה,

  • מיכל שנענשה כי "אהבה"

  • תמר שתכתיבי החברה לא עצרו בעדה - עליה נאמר "היה ליבה כלב הארי",

  • בת פרעה שהמרתה את פקודת אביה המלך וחמלה

  • ריצפה בת איה – פילגש שאול, שמרדה בתפקיד הפסיבי המצופה ממנה, וסירבה להשתלב בפעולות שנהגו במוחות של גברים ובוצעו על-ידם  

  • ועוד ועוד דמויות הדורשות צדק חברתי. 

bottom of page