top of page
הומלס2.jpg

 

הרצאה

אנשי שוליים בחברה המקראית

זונות, אלמנות, נאנסות, מבקשי מקלט, פליטים, מצורעים –

לא, לא מדובר על כותרות עיתוני הבוקר, אלא על אנשי השוליים

בחברה המקראית כאז כן היום.

 

לא נגזים אם נאמר שהחברה 'מפחדת' משונה וחריג ומתייגת אותו כך, שהוא הופך לשונה באופן 'רשמי'. דהיינו, מוקצה, מבודד, זר.

 

במפגש ננסה להבין מה ההגדרה ל"אנשי שוליים"?

ומדוע אנשים מודרים מחברה?

bottom of page