top of page
הרצאה:

מסע בזמן

יש הרואים את החיים כמשא, אך יש כאלה הרואים אותם כמסע

תארו לכם שניתן היה להזמין לארוחת ערב אנשים מרתקים מתקופות זמן היסטוריות שונות.

מכונת זמן שכזו אמנם עדין לא הומצאה, אבל אתם מוזמנים להרצאה מרגשת שתפגיש אותנו עם דמויות היסטוריות שונות אשר חיו במציאות גאוגרפית ותרבותית שונה לגמרי ובכל זאת הצטלבו בהם קווי האופי וסיפורי החיים.

  • נחלה משלך - בנות צלפחד וורג׳יניה וולף 

  • ללכת נגד הזרם - רצפה בת איה ורוזה פארקס

  • נסיכות טראגיות - מיכל בת שאול ואנה קרנינה

  • בן לא היה לי - מרחל אמנו לרחל המשוררת

bottom of page