top of page

הרצאה:

מרחל עד רחל

 

סיפור אהבתם של יעקב ורחל מתחיל בפסוק "וַיַּעֲבֹד יַעֲקֹב בְּרָחֵל שֶׁבַע שָׁנִים וַיִּהְיוּ בְעֵינָיו כְּיָמִים אֲחָדִים ּבְאַהֲבָתוֹ אֹתָה" (בראשית כט, כ). לימים הופכת האהבה הגדולה  לטרגדיה אנושית קשה בה מעורבים אדונים ופילגשים, נשים הרות ועקרות, כל המרכיבים לדרמה אנושית.

דווקא רחל, זו שבקושי הייתה אימא בחייה ושאת בנה השני כלל לא הכירה, דווקא היא נשארה בזיכרון הקולקטיבי כ"אמנו" וכל זאת בשל העובדה שהיא נלחמה על זכותה להיות אימא. אלפי שנים מאוחר יותר, מדמה רחל המשוררת את חייה לחיי רחל אמנו.

 

בין שתי הדמויות הללו, נזכרת רחל נוספת - אשתו של רבי עקיבא שהלכה אחרי ליבה ואהובה, הקריבה לשם כך את חייה והפכה קשת יום. כל זאת לא הקהה את תכונותיה הבסיסיות כאישה  דעתנית שתכתיבי החברה לא השפיעו עליה.

 

במפגש בנינו נשרטט את דמותה של כל אחת מבין השלוש, על רקע תקופתה.

 

bottom of page