top of page

הרצאה:

מנהיגות פורצת דרך... הטבע

 

גיבוש ועבודת צוות, תושייה ותפקוד במצבי אי-ודאות, כריזמה – יתרונותיה וסכנותיה, יצירתיות ויזמות, חזון ויעדים וכיו"ב - כל אלו כותרות המאפיינות את נושא המנהיגות העכשווית.

אולם מה היה ביה"ס לניהול, קורס מפקדים, וקורס מנהיגות בתקופת המקרא?

 

מסתבר שהמנהיגות הקדומה ינקה את תובנותיה ישירות מהטבע: מהצמחים, מבעלי החיים ומהמתקנים החקלאיים.

מה ניתן ללמוד על נושא המנהיגות בהקשר לטבע?

 • מצמח השקד – שקידה והתמדה

 • מהאזוב - ענווה וצניעות (לעומת שחצנותו של הארז)

 • מהקנה - גמישות ואורך רוח

 • מרועי הצאן - התמדה, רחמים, וסבלנות

 • ממשל יותם –מנהיגות כריזמטית ("הטובה היא אם רעה?")

 • מהצלף – עקשנות

 • מהתמר – יציבות וריאליות החוברים לראייה למרחקים

   

  * ניתן לקיים גם סיור בנושא

   

   

   

   

   

   

   

 

bottom of page