top of page
הרצאה לט"ו באב

הרצאה:

אַת - שאהבה נפשי
הרצאה לט"ו באב - סיפורי אהבה מאז ועד היום

במפגש רומנטי נפליג למחוזות אהבה, צפייה, כמיהה ואכזבה מהעת הקדומה ועד ימינו.

על יד באר מים, מתחת לעץ תאנה, בין כרמים ושדות...בעקבותיהם של אוהבים סוערים ואהבות שקטות.

יעקב ורחל – מפגש מרגש ליד הבאר

בעיקר על אהבה – מאיר שלו

ט"ו באב - חג המחולות בכרמים

ליל כלולותיו של בנו של רבי עקיבא

האשה מציידן - סיפור על אהבה מנצחת

 

אז למה אומר לנו ג'ורג' ברסנס כי "אין אהבות שמחות?"

* מתאים כהרצאה לט"ו באב ולולנטיין דיי

bottom of page