top of page
הרצאה ליום המשפחה
הרצאה:

משפחה שכזאת
הרצאה ליום המשפחה

 
"כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו. אך המשפחות האומללות - אומללות הן כל אחת על פי דרכה" (טולסטוי)

 

עניינים משפחתיים תופסים זמן ומשאבים נפשיים רבים: מבעיות בזוגיות, מתח עם החמות, ריבים בין הורים וילדים, קינאה בין אחים, ועד "עזה כמוות האהבה".

 

נחזור במנהרת הזמן לתקופת המקרא שם נכתבו הדברים בגלוי וללא כל בושה:

  • יצחק אוהב את עשיו ורבקה את יעקוב (מי היה מעז היום לדבר על העדפת ילד אחד...)

  • רחל ולאה רבות על ליבו של יעקוב וכולם רואים ושומעים

  • קנאה יוקדת של האחים ליוסף בגלל העדפת אביהם

  • מעשים אסורים במשפחה דוגמת תמר ויהודה, אמנון ותמר

 

אכן... משפחה שכזאת...

 

* מומלץ כהרצאה לקראת יום המשפחה החל בחודש פברואר

* ניתן לקיים גם סיור בנושא

bottom of page