top of page
צלילי אהבה.png
סיור:

צלילים של אהבה בתל אביב הקטנה לכבוד ט"ו באב

"מעילי הפשוט ופנס על הגשר, 
ליל הסתיו ושפתי הלחות מני גשם 
כך ראית אותי ראשונה, התזכור? 
והיה לי ברור כמו שתיים ושתיים, 
כי אהיה בשבילך כמו לחם ומים 
וכאל מים ולחם אלי תחזור"
 (אלכסנדר פן)
 
על יוצרים ויוצרות, על יצרים ויצירות ו... צרות.
אהבות, בגידות, בדידות ואלכוהול - של משוררים ושחקנים, זמרות ושחקניות שחיו ופעלו בתל אביב הקטנה.
בעקבות סיפורי אהבה ושירי אהבה שמרחיבים את הלב וגם מכווצים אותו...

 

 

* משך הסיור כשלוש שעות
* הגעה עצמית

bottom of page