top of page
IMG_7452.JPG
סיור: 
עמק הפרחים (אהובה עוזרי)
סיור בכרם התימנים

סמטאות צרות, בנייה נמוכה, בתים צבעוניים ומקושטים, חצרות פנימיות ואוירה ייחודית. כל אלה יקדמו את פנינו בסיורנו בשכונת 'כרם התימנים' שעל אף מיקומה במרכז הסואן של תל אביב בצמוד לשוק הכרמל ההומה, מצליחה עדיין לשמור על

אופי שקט וצנוע. מעין בועה בתוך ההמולה.

במרחב המצומצם הזה התקיימה אוכלוסייה שונה – התימנים. לא קל היה ליישוב בארץ לקבל אותם אולם הם לא ויתרו. וכחלק מהתעקשותם על זהותם האתנית הוציאו מקרבם מסורת מפוארת, דמויות מרתקות, סיפורי מחתרות ומאבק, ושירים שהם נכסי צאן ברזל בזמר העברי.

בסיור נעבור בכל אותם מוקדים מעניינים הקשורים בדמויות מרתקות, סיפורי עלייה מסמרי שיער, מוקד המחתרות של המאבק בבריטים ומקומה של השכונה במלחמת העצמאות, תוך כדי השמעת מוסיקה רלוונטית.

* משך הסיור: 3 שעות

bottom of page