top of page

סדנא:

נשים פורצות דרך

הרבה לפני התנועה הפמיניסטית ומעמד האישה היו נשים גדולות מהחיים: נועזות, רגישות, קשובות ואחראיות, דמויות מרתקות  שסיפורן מאז מאיר אל תוך עצמנו.

כיצד הצליחו נשות המקרא מתוך המרחב הביתי המסוגר, ובחברה גברית – פטריארכלית להשפיע ולהיכתב  בדפי ספר הספרים וכיצד נראו חייהן?

נאיר את דמותן של גיבורות המקרא מספר דמויות נשיות שחרף התנאים, קמו ועשו מעשה לא מקובל, אמיץ ופורץ דרך ההולך כנגד המוסכמות המקובלות, ו... הצליחו.

בסיור וסדנא נדגיש את הבחירות שעשו נשים אלו, תוך השוואה לבחירות שנשים נדרשות להם בימינו.

 

  • סיפור בנות צלפחד ששינו את חוקי הירושה

  • אשת לוט -סקרנות. התרגיל: הליכה קבוצתית בסנדלים

  • יצירתיות מחשבתית ומעשית בפעולותיה של רבקה   - התרגיל: לרבע את העיגול

  • רות אם המלכות, דבקות בערכי ליבה: נאמנות ומסירות, יושרה וצניעות,  שבוחרת ללכת אל הלא נודע - מעבר מכשולים

  • תמר כלתו של יהודה ששברה מוסכמות והסתכנה במוות – לשבור את הסלעים (הקשיים) בניית קשת אבנים

  • כיצד לשרוד בתחרות על לב הבעל: רחל ולאה, שרה והגר, חנה ופנינה סדנת בישול

  • להדליק את האור

 

התכונות  המנהיגותית של נשים פורצות דרך בתנ"ך, יוצגו בשילוב עם תפיסות עכשוויות של עולם הניהול והמנהיגות, תוך דיון בדרכי יישום לעולמן של המשתתפות.

bottom of page