top of page
רחביה.jpg
סיור: 
קוראים את העיר
בעקבות סופרים ומשוררים ברחביה

שכונת רחביה בירושלים הייתה למן ראשיתה השראה ליוצרים מכל סוג.

מאחורי גדרות מוריקים, מסתתרים בתי מידות וחצרות מטופחות בהן חיו אנשי מעשה שהשאירו לנו שפע של יצירה רוחנית: שירים, סיפורים, מנגינות ופיסת היסטוריה.

ההיסטוריה של רחביה העוברת דרך אירועים כמו המנדט, מלחמות, היפרדות, התחברות, חיי שפע או מחסור הבאים לידי ביטוי דרך הכתובים.

 

נהלך בסמטאות השכונה ונשמע מיצירותיהם של: יהודה עמיחי, דן פגיס, לאה גולדברג ,יצחק שלו, מרים ילן שטקליס ועוד רבים וטובים ככל שיותיר לנו הזמן

* משך הסיור: 3 שעות

bottom of page