top of page
תמונה2.png
סיור:

עיר קטנה גדולה - סיפורה של אחוזת בית

 

 

בשנת 1909 על גבעות חול שוממות על ידי 66 משפחות יהודיות שיצאו מיפו הוקמה "אחוזת בית". לימים יוחלף השם ל"תל אביב" – העיר העברית הראשונה המכונה מאז "עיר ללא הפסקה". מסלול הסיור עובר בתחנות המשלבות בין סיפור העיר העברית הראשונה, ובין סיפור הקמתה של מדינת ישראל.

המסלול יעבור בקיוסק הראשון, יצירות פסיפס של נחום גוטמן, "הגימנסיה העברית הרצליה" – מגדל שלום, בית הכנסת הגדול, מוזיאון ההגנה, אנדרטת המייסדים ובית העצמאות.

 

 

* משך הסיור כשלוש שעות
* הגעה עצמית

bottom of page