IMG_7705.JPG
סיור:

"ללכת על חוף הסליחה…״ (לאה גולדברג)

המים כהשתקפות וטיהור לקראת השנה החדשה

חודש אלול והימים שלפני השנה החדשה גורמים לכולנו הרהורים. גם בתרבויות אחרות קיימים טקסים הקשורים בהיטהרות וסליחה. ברבים מהם מופיעים המים כגורם המטהר את הגוף (מלכלוך) ואת הנפש (ממחשבות ומעשים).
על הקשר שבין הים להתנהגות, היטיב לתאר ד"ר אמוטו (סופר יפני):

   "הגל יוצר מילים
   מילים הן תנודות של הטבע
   ולכן מילים יפות יוצרות טבע יפה
   מילים מכוערות יוצרות טבע מכוער
   זהו שורש היקום"

מפגש מטהר לקראת השנה החדשה לאורך חוף ימה של יפו הכולל תצפיות לים, סיפורי סליחה, שירה, תשליך (אחר) ומדיטציה לסיום.
* משך הסיור כשעתיים
* מתקיים בשעות הערב
* מומלץ לקראת חגי תשרי
* הסיור יתקיים בחוף הים (ללא כניסה למים)